Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

Beystyle
4248 7e47 500
Raw and gently...
Reposted fromloveaddiction loveaddiction
Beystyle
9671 4365
bend like that and enjoy
Reposted fromloveaddiction loveaddiction
Beystyle
  Wyprzytulaj mnie  ...
Reposted fromIriss Iriss
Beystyle
Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Beystyle
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viamarrta marrta
Beystyle
Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć.
— Maldwina von Meysenbug
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamarrta marrta
Beystyle
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viakingkong kingkong
Beystyle
5146 d95d 500
Reposted frombeinthe beinthe viakingkong kingkong
Beystyle
Nie znoszę bab, które narzekają, że nie umieją być same. Znam też dziewczyny, które są w związkach małżeńskich i gdyby któregoś dnia ci faceci postanowili je zostawić, to dla nich byłby to koniec świata, koniec życia, bo tylko wychowują dzieci, nie pracują, nie mają własnych pieniędzy, nie wiedzą, co ze sobą zrobić bez faceta. Kompletnie tego nie rozumiem. Ja się strasznie angażuję w związek, ale nigdy nie pozwoliłabym mężczyźnie się ubezwłasnowolnić, odciąć się od moich planów zawodowych. Wierzę, że w dzisiejszych czasach kobieta jest w stanie dużo rzeczy przeżyć, znieść, przetrwać i ułożyć sobie życie na nowo.
— Kasia Cerekwicka.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamarrta marrta
Beystyle
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viamarrta marrta
5533 fcd8
Reposted fromamatore amatore viaproudmonkey proudmonkey
Beystyle
wszystko takie kruche wokół, a ja chcę jedynie być coraz bardziej Twoja.
Reposted fromsziiiz sziiiz viakingkong kingkong
Beystyle
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viakingkong kingkong
Beystyle
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viakingkong kingkong
Beystyle
7478 d3e1
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viakingkong kingkong
Beystyle
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viakingkong kingkong
Beystyle
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viakingkong kingkong

June 13 2015

Beystyle
1691 3d02
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamove move
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl